Polityka Prywatności

Zgoda i Regulamin

Podstawowa zasada – Andrzej Krot nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych użytkowników i subskrybentów. Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, proszę nie odwiedzać serwisu i nie prenumerować biuletynów elektronicznych należących do serwisu „ebizneswsieci.pl”.

Zaprenumerowanie elektronicznych i bezpłatnych biuletynów należących do „ebizneswsieci.pl” wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego imienia i adresu e-mail. Pola te są obowiązkowe. Twoje imię służy tylko personalizacji wysyłanych do Ciebie e-maili. W każdej chwili istnieje możliwość skasowania swoich danych z listy mailingowej poprzez kliknięcie w odpowiedni link w e-mailu (lub kontakt z administratorem serwisu).

Andrzej Krot zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności.

Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości rozumie się informacje odnoszące się bezpośrednio do samego serwisu (zmiany wewnętrzne, życzenia, komentarze osobiste, być może też informacje o promocjach partnerów, jeśli się takowi pojawią itp.).

Andrzej Krot zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki Prywatności, o czym subskrybenci zostaną poinformowani.

Wyłączenie Odpowiedzialności

Administrator serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treści opisywanych publikacji, jak również za ewentualne szkody powstałe w wyniku zastosowania się do porad w nich zawartych. Administrator nie bierze na siebie odpowiedzialności także za zamieszczone reklamy. Kupujący powinien być ostrożny korzystając z porad zawartych w publikacjach, odpowiadając na reklamę, bądź wysyłając pieniądze.

Pozdrawiam,
Andrzej Krot